กิจกรรมแบ่งปันความรู้ (KM) จากการดูงาน NUIS

km-singapore

กิจกรรมแบ่งปันความรู้จากการดูงาน NUIS Newcastle University in Singapore ของทีมที่ได้รับรางวัล PQI 2560 เมื่อ 13 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม 0203

Facebook
Email
Print