หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สหพร แบบประดับ
สหพร แบบประดับ
fengbnb@ku.ac.th
Tel. 1152
สุทัตตา พาหุมันโต
สุทัตตา พาหุมันโต
sutatta.pa@ku.th
Tel. 1105