สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU – KM Day ครั้งที่ 2

sln-to-kukm-day

สำนักงานเลขานุการฯร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU – KM Day ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2558

Facebook
Email
Print