ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับระบบ e-Saraban

e-saraban

คณะฯ โดยฝ่ายไอทีจัดประชุมเตรียมความพร้อมกับระบบ E-Sarabun รูปแบบใหม่ กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ช่วยลดกระดาษ ออกเลขหนังสือ สืบค้น ติดตามหนังสือได้สะดวก และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2561 คณะจะทำการติดตั้งระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมการอบรมและทดลองใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงต้นปี 2562 นี้..

Facebook
Email
Print