คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการพัฒนาบุคลากร (Bus Fit 2022) ของคณะ

keff
Facebook
Email
Print